Pozostało 5 dni na dokonanie rozliczenia podatku

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przy okazji wypełniania rocznych zeznań podatkowych za 2018 rok pamiętają o SŁONECZNYCH.
Pozostało już tylko 5 dni, aby składając zeznania podatkowe można podarować 1% podatku Słonecznym. Wystarczy wpisać nasz numer KRS 0000095730.