hm. Edward Sośnierz/16.03.1938 r. – 16.04.2015 r./

Życiorys
Edward Sośnierz urodził się 16 marca 1938 roku w Wirku (obecnie dzielnica Rudy Śląskiej) w rodzinie Romana Sośnierza, który był lekarzem. Miał dwoje rodzeństwa, siostrę Krystynę i brata Stefana. Będąc dzieckiem uczył się gry na fortepianie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do liceum ogólnokształcącego. Następnie rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą jednak szybko zamienił na Studium Nauczycielskie i Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. W 1958 roku złożył przyrzeczenie harcerskie i zobowiązanie instruktorskie. Pracował w Szkole Podstawowej nr 25 w katowickiej dzielnicy Załęska Hałda, nieopodal kopalni Wujek, a następnie w Szkole Podstawowej nr 33 na osiedlu Wincentego Witosa. Uczył matematyki, fizyki i chemii. Był znakomitym nauczycielem i wychowawcą. Pracując społecznie prowadził dziecięce zespoły artystyczne, znane w Polsce i w Europie, w których uczestniczyło prawie 1000 osób. Zmarł 16 kwietnia 2015 r.

Chór szkolny
W 1963 roku zorganizował chór szkolny, który już po paru miesiącach pracy zdobył na XI Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych Wyróżnienie I stopnia i powtarzał ten sukces przez kolejne dwa lata. Od tego czasu wspólnie z chórem reprezentował Katowice i Śląsk na bardzo licznych imprezach na terenie całego kraju. Pod Jego kierunkiem, w ciągu zaledwie 10 lat istnienia, chór dał aż 250 koncertów. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprosił chór na Galowy Koncert w Zabrzu z okazji swojego 15-lecia. Ze swoimi chórzystami Edward Sośnierz prowadził pracę wychowawczą w oparciu o idee i metody harcerskie. Urok ogniskowych gawęd, magia obozowego kręgu z wędrującą iskierką, śpiewy i pląsy zawsze z akompaniamentem akordeonu cementowały uczestników. 27 stycznia 1967 roku cały chór wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego a jego członkowie złożyli przyrzeczenie harcerskie. Wówczas też przyjęta została nazwa Harcerski Chór Dziecięcy im. M. Karłowicza.

Harcerski Zespół Artystyczny „Słoneczni”
W 1972 roku prowadzony przez Edwarda Sośnierza chór przeniósł się do katowickiego Pałacu Młodzieży, by umożliwić uczestnictwo w zespole wszystkim chętnym dzieciom z katowickich szkół podstawowych. Zespół przyjął nazwę „Harcerski Zespół Artystyczny Słoneczni”, rozszerzając równocześnie swoją formułę o ruch sceniczny i taniec, które przygotowywali m.in. Henryk Konwiński i Jan Balcer. Przez następne lata Edward Sośnierz bezustannie rozwijał swój zespół, który wzbogacał zarówno formy wyrazu artystycznego, jak i swoją aktywność. Zespół reprezentował Polskę na wielu międzynarodowych uroczystościach, zlotach i festiwalach, nie tylko młodzieżowych. Dzięki staraniom swojego kierownika zespół wystąpił w szeregu krajów Europy i Azji. Reprezentował Polskę m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym pod honorowym patronatem Królowej Hiszpanii Zofii z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka w 1979 r. czy na Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie w 1985 r. wraz z takimi artystami jak Maryla Rodowicz (śpiewał z nią „Gołębi song”), Alicja Majewska, Zdzisława Sośnicka, Krystyna Giżowska, Krystyna Frąckowiak, Edyta Geppert, Zbigniew Wodecki, Andrzej Rybiński oraz zespoły „VOX „ i Lady Pank”. Do niewątpliwych sukcesów Edwarda Sośnierza zaliczyć należy prowadzenie cyklicznej audycji radiowej „Śpiewaj z nami”, której głównym celem było rozśpiewanie dzieci i nastolatków z okolic Katowic. Nagrywał również audycje muzyczne dla klas IV i V oraz popularne dobranocki. W sumie prowadzony przez Niego zespół nagrał 297 audycji radiowych w okresie 15 lat (1976-1991). Radiowa taśmoteka zespołu to prawie 200 nagranych piosenek, w tym pierwsza w historii ZHP „Antologia piosenki harcerskiej 1911-1980”. Jako płyta analogowa ukazała się pod tytułem „Harcerska watra”, jako CD pt. „Zielone lata”. Stale zabiegał o współpracę ze znanymi polskimi twórcami piosenek, dzięki czemu utwory m.in. Bogumiła Pasternaka, Janusza Mentla, Andrzeja Marko wzbogacały repertuar zespołu.
W 1990 r. założył Wytwórnię Fonograficzną ”Słoneczni”, które wydało 11 kaset i 15 CD z repertuarem zespołu. W innych wydawnictwach ukazały się 3 płyty analogowe i 4 kasety.
Sytuacja społeczno-polityczna kraju uniemożliwiająca otrzymywanie dotacji na działalność zespołu i zastój w tworzeniu nowych polskich piosenek dla dzieci spowodował, że Edward Sośnierz założył Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej Słoneczni, a po kilku latach zmienił też formułę samego zespołu. Nawiązał współpracę z Rolfem Zuckowskim z Hamburga, popularnym w Niemczech twórcą i wykonawcą piosenek dziecięcych i rodzinnych. Współpraca ta przerodziła się w serdeczną, długoletnią przyjaźń. W maju 2000 r. zaprezentował nowy program i nowe oblicze zespołu. Kolejne programy to: „Piosenki są jak mosty” – piosenki naszych bliższych i dalszych sąsiadów, „Europa, kraina dzieci – Europa Kinderland” (do tego programu wydany został polsko-niemiecki śpiewnik i 2 płyty CD w wersji polskiej i niemieckiej). Przygotował również 12 piosenek o ruchu drogowym na płytę noszącą tytuł „Czerwone i zielone”. Dzięki swoim działaniom sprawił, że zespół wielokrotnie koncertował i nagrywał z Rolfem Zuckowskim oraz zespołami niemieckimi. Uczestniczył też w Polsko-Niemieckim Festiwalu Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej w Monachium.
W październiku 2012 roku, w 50-tym roku działalności, wspólnie z instruktorami oraz rodzicami członków zespołu podjął decyzję o zawieszeniu działalności na czas generalnego remontu Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie zespół ma swoją siedzibę.
Niestety Edward Sośnierz nie miał okazji ponownie rozpocząć pracy z młodzieżą po zakończeniu remontu siedziby, rozwinęła się u Niego choroba, z którą walczył do samego końca. Zmarł 16 kwietnia 2015 roku. Dzięki charyzmie swojego założyciela zespół nie rozpadł się. Aktualni i byli członkowie zespołu działając już pod kierunkiem Eweliny Sobczyk (kierownictwo artystyczne) oraz Tomasza Micha (choreografia), a także kadry instruktorskiej nadal prowadzą działalność. Powstałe dzięki zaangażowaniu Edwarda Sośnierza Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej nadal działa jednak już z nowym kierownictwem.

NAUKA:
1945 – 1952 Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 w Wirku
1952 – 1956 Liceum Ogólnokształcące w Wirku
1956 – 3 miesiące na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a następnie pół roku, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 w Wirku
1957 – 1959 Studium Nauczycielskie w Katowicach
1974 – 1979 Uniwersytet Śląski, kierunek: pedagogika – kier. resocjalizacja
1979 – obrona pracy magisterskiej

PRACA:
1959 – 1986 Szkoła Podstawowa nr 25 w Katowicach – Załęska Hałda, jako nauczyciel fizyki, chemii i matematyki
1986 – 1991 Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach, jako nauczyciel wychowania muzycznego (od 1989r. jako nauczyciel – emeryt)

DZIAŁALNOŚĆ HARCERSKA:
1958 Przyrzeczenie (st. harcerski – ćwik)
24.10.1958 Zobowiązanie instruktorskie
1960 Przewodnik
1962 Podharcmistrz
1969 Harcmistrz
1979 Harcmistrz PL

1958 – 1960 – 20 KDH IM. BOHATERÓW SPOD M. CASSINO – HARCERSKA DRUŻYNA RUCHU DROGOWEGO przy SP i LO nr 1 w Katowicach
1960 – 1962 – HARCERSKI TEATR BAJKI „KARZEŁEK” przy Hufcu ZHP Katowice
1963 – 1972 – HARCERSKI CHÓR IM M. KARŁOWICZA – 24 KDH IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA przy SP 25 w Katowicach
1972 – 2015 – HARCERSKI ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY „SŁONECZNI” ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP (kontynuacja „Harcerskiego Chóru im M. Karłowicza”)

ODZNACZENIA:
Brązowy Krzyż Zasługi – 1972
Za Zasługi dla ZHP – 1976
Złoty Krzyż Zasługi – 1977
Order Uśmiechu – 1981
Medal 40-lecia PL – 1984
Krzyż Zasługi dla ZHP – złoty – 1986
Medal im. dr Henryka Jordana – 1986
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1988
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1995

ODZNAKI:
Zasłużony Działacz Kultury – 1968
Zasłużonemu w Rozwoju Woj. Katowickiego – srebrna – 1969
Za Zasługi dla Chorągwi – 1985
Za Zasługi dla Chorągwi – złota – 1986

WYRÓŻNIENIA:
Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania – II stopnia – 1972
Laureat Plebiscytu „STARTY-74” – 1975
Nagroda Prezydenta Miasta Katowice – 1976
Medal FSZMP – 1976
Dyplom Uznania Ministra Kultury i Sztuki – 1976
Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania – I stopnia – 1977
Nagroda Prezesa Rady Ministrów – 1982
Nagroda im. Stanisława Ligonia – 1983
Nagroda Wojewódzka – 1985
Nagroda Ministra Oświaty – 1987
Nagroda Prezydenta Miasta Katowice – 2013

WYRÓŻNIENIA z zespołem „SŁONECZNI”:
„Czerwona Róża” Trybuny Robotniczej – 1977
„Stalowe Pióro” Dziennika Zachodniego – 1978
Złota Honorowa Odznaka TPPR – 1979
Medal „Człowiekowi Szlachetnemu – Dzieci” – 1982
Krzyż Za Zasługi dla ZHP – 1983
Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki – 1984
„JODŁA PRZYJAŹNI” – Kielce’84 – 1984
Złota Odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” – 1985
Odznaka „Za Zasługi dla ZBOWiD’u” – 1987
Medal „Za Zasługi dla Chorągwi” – 1989
Nagroda Prezydenta Miasta Katowice – 2006