Poniżej pliki do pobrania
Statut Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”
Deklaracja przystąpienia do Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni” dla członka wspierającego
Deklaracja przystąpienia do Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni” dla członka zwyczajnego

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z obozu „SŁONECZNYCH” – upoważnienie należy wydrukować i wypełnić.
Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku Członka Zespołu – zgodę należy wydrukować i wypełnić.

Rider techniczny zespołu „SŁONECZNI”.

Identyfikacja wizualna – logo – dostępne jako bitmapa oraz grafika wektorowa.

Udostępniamy również regulaminy i programy sprawności:
zuchowych,
harcerskich.