bip_logo1procentpodatku

W celu organizacji koncertu z udziałem Harcerskiego Zespołu Artystycznego „SŁONECZNI” im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP prosimy o kontakt poprzez stronę, której link znajduje się tutaj.

Zapewnieniem warunków pracy Zespołu „SŁONECZNI” zajmuje się Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”.

1. Dane teleadresowe

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice, Polska
tel. +48 667 949 198
e-mail: adres email

REGON: 271243630
NIP: 634-185-04-64
KRS: 0000095730
Status Organizacji Pożytku Publicznego od 4.03.2009 roku

Numer rachunku w PKO BP SA I O/Katowice 79 1020 2313 0000 3402 0019 3631

2. Władze

Zarząd:
Przewodnicząca Zarządu – Joanna Ostenda
Zastępca Przewodniczącej – Tomasz Mich
Sekretarz – Wojciech Celder
Skarbnik – Jolanta Blaza
Członek Zarządu – Ewelina Sobczyk

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Aleksander Bolesta
Członek – Renata Bolesta
Członek – Tomasz Kałuski

3. Dokumenty

Statut Towarzystwa – dostępny tutaj
Sprawozdania:
1) dostępne na stronie https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ po wpisaniu numeru KRS 0000095730;
2) dostępne na naszej stronie: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009;
3) dostępne w chmurze: za lata 2009-2022.

Aktualizacja: 17.07.2023 r.