bip_logo1procentpodatku

 

 

W celu organizacji koncertu z udziałem Harcerskiego Zespołu Artystycznego „SŁONECZNI” im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP prosimy o kontakt poprzez stronę, której link znajduje się tutaj.

Zapewnieniem warunków pracy Zespołu „SŁONECZNI” zajmuje się Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”.

1. Dane teleadresowe

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „SŁONECZNI”
Aleja W. Korfantego 8
40-004 Katowice, Polska
tel. +48 608 058 056
e-mail: adres email

REGON: 271243630
NIP: 634-185-04-64
KRS: 0000095730
Status Organizacji Pożytku Publicznego od 4.03.2009 roku

Numer rachunku w PKO BP SA I O/Katowice 79 1020 2313 0000 3402 0019 3631

2. Władze

Zarząd:
Przewodniczący – Marek Mróz
Zastępca Przewodniczącego – hm. Wiesław Doniec
Sekretarz – pwd. Renata Bolesta
Skarbnik – Anna Patejczuk-Mróz
Członek – Marek Sobczyk

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – pwd. Wojciech Celder
Członek – Janusz Wieczorek
Członek – pwd. Aleksander Bolesta

3. Dokumenty

Statut Towarzystwa – dostępny tutaj
Sprawozdania:
– dostępne na stronie http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ po wpisaniu numeru KRS 0000095730,
– dostępne na naszej stronie:
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
za rok 2010
za rok 2009

Aktualizacja: 8.01.2018 r.