Wspólna Europa, Europa bez granic, w której każdy z nas będzie mógł żyć, mieszkać i pracować wszędzie tam, gdzie będzie szczęśliwym – to marzenie stanie się faktem już za kilka lub kilkanaście lat.
Warto zatem już teraz budować „mosty”, które pozwolą nam bliżej poznać dorobek kulturalny naszych bliższych i dalszych sąsiadów i przyjąć jako dobro wspólne – wszak to przecież jest Nasza Europa!
Nikt na pewno nie policzył, ile wspaniałych piosenek śpiewają dzieci i nastolatki z krajów Zjednoczonej Europy – będzie ich zapewne wiele tysięcy. Czy nie warto zatem poznać i nauczyć się tych francuskich, hiszpańskich, włoskich, niemieckich czy angielskich „dziecięcych hitów”?
My – Słoneczni proponujemy Wam, a szczególnie zespołom i grupom artystycznym, udział w muzycznej podróży po Europie i poznanie tych piosenek, które cieszą, się największą, popularnością wśród naszych rówieśników.
Jesteśmy zaszczyceni faktem, że Honorowy Patronat nad akcją, „Piosenki są jak mosty” objął Prezydent Katowic Piotr Uszok.

Towarzystwo nasze nawiązało kontakt z kilkoma wybitnymi Twórcami z krajów Unii Europejskiej, których piosenki cieszą się w ich kraju ogromnym powodzeniem wśród dzieci, nastolatków i ich rodziców.
Następstwem tych kontaktów są, obustronnie podpisane umowy, dzięki którym uzyskaliśmy prawo i wyłączność do tłumaczenia tych piosenek na język polski, promowania ich na estradach oraz nagrań płyt CD i kaset.
Nie chcemy jednak, by tylko Słoneczni mieli możliwość śpiewania tych piosenek – dzięki akcji „Piosenki są jak mosty” pragniemy je spopularyzować wśród możliwie szerokiego grona naszych rówieśników.