Wspomnienie

hm. Edward Sośnierz – 16.03.1938 r. – 16.04.2015 r.
Kim był „druh Edek”? Człowiekiem – instytucją. Nauczycielem fizyki i chemii w Szkole Podstawowej nr 25 w Katowicach, a równocześnie założycielem Słonecznych, wychowawcą i instruktorem harcerskim. Był pasjonatem, fenomenem – człowiekiem wymagającym i surowym, ale zarazem sprawiedliwym i pełnym empatii.

Tak zapamiętali Edwarda Sośnierza najbliżsi z Harcerskiego Zespołu Artystycznego „SŁONECZNI”, czyli członkowie i instruktorzy zespołu. Sami SŁONECZNI byli dla Niego całym światem, to tej grupie kilkuset młodych ludzi poświęcił niemal całe swoje życie. Ale dzięki swojej postawie zmienił życie każdego. Dzisiaj możemy tylko wspominać, ale pozostawione dziedzictwo jest trwałym dowodem działalności wyjątkowego człowieka, który mieszkając w przemysłowych Katowicach, stworzył rzecz niezwykłą. Spośród uczniów okolicznych szkół zebrał liczną grupę osób, które z ochotą przychodząc na zajęcia, stały się z biegiem czasu częścią historii kultury Katowic, Śląska i Polski.

Tym łatwiej nam dzisiaj zachować pamięć o Druhu Edwardzie Sośnierzu, który oferując swój czas zaraził wszystkich pogodą ducha, kulturą, a wpajając harcerskie ideały, nauczył młodych ludzi umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Jutro odwiedzamy groby naszych bliskich – pamiętajmy o druhu Edku i odwiedźmy miejsce Jego spoczynku na ulicy Sienkiewicza w Katowicach.
Czuwaj!