IX Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP

IX Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP który wybrał nowe władze, już za nami. W budynku Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach druhny i druhowie spotkali się w minioną sobotę 20 października. Zjazd był okazją do prezentacji dorobku Chorągwi, ale także do wyróżnienia i odznaczenia najaktywniejszych osób. W trakcie zjazdu wręczono szereg wyróżnień oraz odznaczeń, a popołudniu wybrano nowe władze – Komendanta i Komendę, Radę Chorągwi, a także Komisję Rewizyjną oraz Sąd Harcerski.

Na kolejną kadencję Komendantką Chorągwi Śląskiej ZHP ponownie wybrana została hm. Anna Peterko.
Przewodniczącym Rady Chorągwi został hm. Bronisław Kwiatoń, pracami Komisji Rewizyjnej kierować będzie hm. Andrzej Żurek, natomiast Sąd Harcerski będzie działał pod przewodnictwem hm. Lesława Gajdy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy owocnej współpracy ze wszystkimi środowiskami.