Spotkanie Słonecznych i SRH Czuwaj

Alarm mundurowy nie zdarza się Słonecznym zbyt często. Okazja była jednak wyjątkowa, zuchy i harcerze Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Słoneczni” im. hm Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP w poniedziałek 11 czerwca wzięli udział w uroczystym spotkaniu z instruktorami katowickiego Kręgu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Spotkanie odbyło się na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Członkowie stowarzyszenia rozpoczęli akcję upamiętniającą katowickich harcerzy – poprzez tabliczki które za zgodą rodzin montowane są na grobach druhen i druhów zasłużonych dla ZHP.
Właśnie jedna z takich wyjątkowych tabliczek została umieszczona na grobie założyciela Słonecznych – hm. Edwarda Sośnierza. W trakcie spotkania, po złożeniu zniczy i kwiatów, nastąpiło symboliczne przekazanie symbolu pamięci pod opiekę członków Zespołu „Słoneczni”. W ten oto sposób Zespół przejął opiekę nad pomnikiem swojego Twórcy.
Zdjęcia z tej uroczystości znajdziecie w naszej galerii.