Patronat Przewodniczącego ZHP oraz Naczelniczki ZHP

Z prawdziwą dumą i radością chcemy przekazać, że nasz Koncert Jubileuszu 60-lecia objęli Patronatem Honorowym Przewodniczący ZHP – hm. Krzysztof Pater oraz Naczelniczka ZHP – hm. Martyna Kowacka.

Jest to dla nas prawdziwy zaszczyt, ponieważ patronat Przewodniczącego ZHP oraz Naczelniczki ZHP jest wyjątkowym wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego, a ich realizacja służy promocji pozytywnego wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego.
Otrzymany z tej okazji dyplom okolicznościowy, który prezentujemy tutaj.