Sprawozdanie TWTD za 2022 rok

Jak co roku Towarzystwo Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni” przesłało sprawozdanie za 2022 rok do bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
Ponadto nasze sprawozdanie umieszczone zostało na naszej stronie www.
Sprawozdanie dostępne jest w biuletynie.