Sprawozdanie Towarzystwa za 2021 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni” przesłał sprawozdanie za 2021 rok do bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Ponadto nasze sprawozdanie umieszczone zostało na naszej stronie www.
Sprawozdanie dostępne jest w biuletynie.