Święto Skautek i Skautów

Dzień Myśli Braterskiej to największe święto skautek i skautów z całego świata. Jego historia sięga 1926 roku i tradycja rozniosła się na wszystkie kontynenty naszego globu.
„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście“. #Słoneczni każdego dnia starają się zostawić ten świat weselszym i bardziej pogodnym.
Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Czuwaj!