Walne Zebranie TWTD

28 czerwca 2021 roku w sali Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni”. Podczas zebrania podsumowany został okres kadencji dotychczasowego Zarządu Towarzystwa.

Uczestnicy Walnego Zebrania podziękowali za swoją pracę ustępującemu Zarządowi, w szczególności hm. Wiesławowi Dońcowi, który funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełnił nieprzerwanie od początku założenia naszego Towarzystwa. Członkowie obecni na Walnym Zebraniu TWTD w drodze głosowania wybrali nowych członków Zarządu, a także nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Wszystkim którzy w tym dniu przyjęli nasze zaproszenie, serdecznie dziękujemy, a nowo wybranym członkom Zarządu oraz Komisji życzymy wytrwałości i wielu nowych pomysłów na dalszy rozwój podopiecznego zespołu „SŁONECZNI”.