Sprawozdanie Towarzystwa za 2019 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak każdego roku, sprawozdanie Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni” za 2019 rok przesłaliśmy do bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego, a ponadto umieściliśmy na naszej stronie www.
Sprawozdanie dostępne jest w biuletynie.