Przekazanie Światła w Częstochowie

W niedzielę uczestniczyliśmy w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze. W uroczystościach wzięły zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy Chorągwi Śląskiej ZHP, a także Zastępczyni Naczelniczki ZHP hm. Lucyna Czechowska, Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anna Peterko i Zastępca Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Andrzej Lichota.

Atmosfera była świąteczna i harcerska. Na nasz koncert w Auli o. Kordeckiego licznie przybyły drużyny harcerskie i gromady zuchowe oraz zaproszeni goście. Po zakończeniu koncertu mieliśmy okazję uczestniczyć w nabożeństwie w kaplicy jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej bezpośrednio przed cudownym obrazem.

To było niezwykłe wydarzenie w szczególnym miejscu. Zdjęcia z wydarzeń na Jasnej Górze prezentujemy w naszej galerii.

fot. Igor Szymonowicz oraz Słoneczni