Patronat Honorowy Naczelniczki ZHP

Z nieukrywaną dumą pragniemy poinformować, że organizowany przez SŁONECZNYCH oraz Chorągiew Śląską ZHP koncert „Harcerska Dola” objęła Patronatem Honorowym druhna Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.
Jest to dla nas prawdziwy zaszczyt, ponieważ patronat Naczelniczki ZHP jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją celów statutowych Związku Harcerstwa Polskiego, a ich realizacja służy promocji pozytywnego wizerunku Związku Harcerstwa Polskiego.
Otrzymany okolicznościowy dyplom prezentujemy tutaj.

Serdecznie dziękujemy.
Czuwaj!