Ostatnie tygodnie na 1% za 2016 rok

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o Słonecznych przy okazji wypełniania rocznych zeznań podatkowych za 2016 rok.
Pozostał już ostatni miesiąc, w trakcie którego składając zeznania podatkowe można podarować 1% podatku Słonecznym. Przypominamy, że wystarczy wpisać nasz numer KRS 0000095730. Prosimy też o zaznaczenia pola, które pozwoli nam poznać nazwiska naszych ofiarodawców, którym chętnie podziękujemy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem oraz kontaktując się z nami bezpośrednio. Wszystkich zainteresowanych informujemy ponadto, że chcąc pomóc zespołowi można również dokonywać dowolnych wpłat na nasz rachunek bankowy. Niezbędne dane, jak np. numer konta, znajdują się w Biuletynie informacji publicznej.
Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy
Słoneczni