Sprawozdanie TWTD za 2015 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezentujemy na naszej stronie www sprawozdanie merytoryczne Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni” za 2015 rok.
Sprawozdanie dostępne jest tutaj.