Kryteria rekrutacji na zajęcia w Pracowni Śpiewu – Słoneczni grupa początkująca
(prowadząca: Ewelina Sobczyk)

I. Badanie predyspozycji wokalnych uczestnika.

1. Uczestnik zobowiązany jest przygotować i wykonać a capella z pamięci dowolny utwór wokalny (czas utworu: do 2 min.)
Podczas wykonania utworu oceniane będą:
a) słuch muzyczny (punktacja 0 – 3),
b) poczucie rytmu (punktacja 0 – 3),
c) wrażliwość muzyczna (punktacja 0 – 3),
d) dykcja (punktacja 0 – 3),
e) interpretacja piosenki (punktacja 0 – 3).

2. Realizowanie zadań muzycznych zadanych przez nauczyciela:
a) wystukiwanie rytmu (punktacja 0 – 3),
b) powtarzanie dźwięków (punktacja 0 – 3),
c) wykonywanie ćwiczeń wokalnych od określonego dźwięku (punktacja 0 – 3).

II. Rozmowa kwalifikacyjna

Maksymalnie uczestnik może zdobyć 24 punkty.
Na zajęcia przyjmowani będą uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 10 punktów.