Strona A:
1. Słowo
2. Wszystko co nasze
3. Słowo
4. Święta miłości
5. Już lipa roztula
6. Słowo
7. Pieśń harcerzy
8. Słowo
9. Gdy szedłem raz
10. Czerwone słoneczko
11. Rota Górnoślązaków
12. Hymn śląski
13. Słowo
14. Jak długo w sercach naszych
15. Słowo
16. Dalej wesoło…
17. Gdzie strumyk płynie z wolna
18. Nasze pieśni
19. Precz smutek wszelki
20. Harcerska dola
21. Słowo
22. W kręgu ognia
23. Gdy zuchy śpiewają
24. Jak dobrze nam zdobywać góry
25.Płoną żary watr
26.Morze, nasze morze
27.Pieśń flisaków
28.Podnóża moich gór
29.Harcerski krzyż
Strona B:
1. Słowo
2.Po całej Polsce
3.Płonie ognisko
4.Idziemy w jasną dal
5. Przy ognisku gwarzy drużyna
6. Gdy ciemna noc zapada
7. Zapada zmrok
8. Hejnał wieczorny
9. Katowicka ballada
10. Słowo
11.Hej, chłopcy
12.Pałacyk Michla
13.Hymn Szarych Szeregów
14. Słowo
15.Deszcz, jesienny deszcz
16. Słowo
17.Harcerski marsz żałobny
18.Słowo
19.Słoneczny marsz
20.Otwarte okna
21.Harcerska piosnka
22.Pierwszy apel
23.Na wycieczkę
24.Piosenka instruktorska
25.Pieśń pożegnalna
26.Słowo