Strona A:
1.I znów jesteśmy razem
2.Szła piosenka z harcerzami
3.Naprzód lewa, prawa
4.Dwie drogi
5.Wędrujemy
6.Las i harcerz
7.Biwakowa grochowa
8.Bądź słoneczny
9.Tylko o nas
Strona B:
1.Słoneczko woła
2.Zagrajcie w zielone
3.Co jest duże a co małe
4.Co za dzieci
5.Po prostu serce
6.Piosenka o zwykłej mamie
7.Uśmiech
8.Familijny blues