Strona A:
1. Wciąż przed siebie
2. Co za dzieci
Strona B:
1. Przy ognisku
2. W XXI wieku