To już 4 lata

To już cztery lata odkąd na wieczną wartę odszedł najbardziej słoneczny człowiek, jakiego znaliśmy. Słoneczny odcisk zostawił nie tylko w naszych sercach, ale i duszach. Był dla nas jak drugi ojciec, nauczyciel i przyjaciel. Zawsze uśmiechnięty, zarażający tym uśmiechem cały…

Ostatnie tygodnie dla rozliczeń

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy pamiętają o SŁONECZNYCH przy okazji wypełniania rocznych zeznań podatkowych za 2018 rok.
Pozostało już tylko nieco ponad 3 tygodnie, w trakcie których składając zeznania podatkowe można podarować 1% podatku właśnie SŁONECZNYM.
Przypominamy przy tej okazji, …