Jubileusz 60-lecia

60 lat temu zaczęła się wielka historia, najpierw Harcerskiego Chóru im. Mieczysława Karłowicza, a następnie Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Słoneczni” im. hm. Edwarda Sośnierza Śląskiej Chorągwi ZHP.

Właśnie w tym roku przypada 60. rocznica powstania „Słonecznych”. Tak ważne wydarzenie można świętować …