Sprawozdanie TWTD za 2016 rok

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie Towarzystwa Wspierania Twórczości Dziecięcej „Słoneczni” za 2016 rok zostało przesłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ponadto umieszczone na naszej stronie www.
Sprawozdanie dostępne jest w biuletynie.